• Мисия, визия, цели и приоритет

  ⇢ повече за нас

   

  История на училището

  118 СУ е основано през 1971 година като основно училище. Негов пръв директор е г-жа Гинка Йонкова, а зам. директор – г-жа Иванка Генова. Още от първата година възпитаниците на училището показват среден успех много добър 4,87.

  ⇢ прочетете повече

   

  Нашият патрон

  ⇢ прочетете повече

   

  Материална база

  Разгледайте галерията на нашата обновена материална база.

  ⇢ виртуална разходка

   

  Нашият екип

  Пълен списък на служителите в 118 СУ "Академик Людмил Стоянов"

  ⇢ вижте тук

Служители в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

Ръководството на 118 СУ, в лицето на директора Юлия Начева и заместник-директорите Искра Желева и Елена Юрукова, държи в училището да има много добри условия за обучение на учениците. За тази цел материалната база постоянно се обновява. Всички класни стаи и кабинети са с нови чинове и маси, бели дъски и централно озвучаване. По всички предмети се осъществява мултимедийно обучение, което допринася за по-високо качество на учебния процес. Във връзка с часовете по информатика и информационни технологии има 5 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника и неограничен достъп до Интернет. Часовете по физическо възпитание и спорт са обезпечени с два физкултурни салона и една фитнес зала.

 

Директор

Юлия Начева

Юлия Начева

 

Зам. - директор УД

Искра Желева

 

Зам. - директор УД

Елена Юрукова

Елена Юрукова

 

Български език и литратура

Елена Юрукова

Малинка Мартинова

Лила Липчева

Десислава Йорданова

Мария  Димитрова

 

Немски език

Ели Стоименова

 

Английски език

Росица Капитанова

Радка Димова

Микаела Иванова

Цветанка Софрониева

Жана Рафаилова

Магдалена Киякова

 

Математика

Емилия Петкова

Веселка Георгиева

Стоян Минчев

Константина Корчева-Маринова

 

Физика и астрономия

Тонка Атанасова

 

Информатика и
Информационни технологии

Силва Атанасова

Илка Кръстева

Мая Караджова

Ивайло Димитров

 

Ръководител на направление "Информационни, комуникационни технологии"

Ивайло Димитров

 

История и цивилизация

Валентина Гешева
Емилия Бързева

 

География и икономика

Юлия Начева

Славянка Новакова

 

Химия и
опазване на околната среда

Мария Бостанджиева

 

Биология и здравно образование

Мария Бостанджиева

Ели Стоименова

 

Философски цикъл

Искра Желева

Илиана Иларионова

 

Музика

Фатме Партанакова

 

Изобразително изкуство

Мария Джартова

  

Технологии и предприемачество / Технологии

Росица Йолкичова

 

Физическа култура и спорт

Вангелия Гъдева

Жасмина Радева

Силвия Неделчева

Димитър Неделчев

Катя Бързанова

 

Първи клас

Радослава Генчева
Веска Божилова
Станка Ангелова
Елена Симеонова


Втори клас

Силвана Костова
Лилия Михайлова
Димитрина Горанова
Галинка Кашева


Трети клас

Станислава Николова
Силва Симеонова
Силвия Георгиева
Тошка Димитрова


Четвърти клас

Лидия Петрова
Ирена Четрафилска
Светла Топчиева
Иванка Петрова

 

Учители - ЦДО - I клас

Ралица Ичева
Венета Бонева
Зоя Димитрова
Виолета Димитрова

Учители - ЦДО - II клас

Виктория Димитрова
Захаринка Иванова
Павлина Проданова
Илиана Иларионова

Учители - ЦДО - III клас

Емилия Бързева
Благовеста Здравкова
Катя Мицева
Венета Василева

Учители - ЦДО - IV клас

Цветанка Занешева
Валерия Вълкова
Дора Кръстева-Петкова
Силвия Тончева

 

Педагогически съветник

-

  

Ресурсен учител

Гинка Тодорова

 

 

Администрация

Керанка Дойнова (счетоводител)

- (ИОТ)

Йорданка Спасова (ЗАС)

Лили Теодосиева (библиотекар)

Рени Цветанова (куриер)

 

Медицински фелдшер

Сия Атанасова

 

Хигиена и здраве

Стойна Христова

Татяна Кръстева

Венетка Зарева

Мариана Колева

Георги Георгиев

 

Работник поддръжка

Милчо Иванов