• Мисия, визия, цели и приоритет

  ⇢ повече за нас

   

  История на училището

  118 СУ е основано през 1971 година като основно училище. Негов пръв директор е г-жа Гинка Йонкова, а зам. директор – г-жа Иванка Генова. Още от първата година възпитаниците на училището показват среден успех много добър 4,87.

  ⇢ прочетете повече

   

  Нашият патрон

  ⇢ прочетете повече

   

  Материална база

  Разгледайте галерията на нашата обновена материална база.

  ⇢ виртуална разходка

   

  Нашият екип

  Пълен списък на служителите в 118 СУ "Академик Людмил Стоянов"

  ⇢ вижте тук

Служители в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

Ръководството на 118 СУ, в лицето на директора Юлия Начева и заместник-директорите Яна Аврамова и Елена Юрукова, държи в училището да има много добри условия за обучение на учениците. За тази цел материалната база постоянно се обновява. Всички класни стаи и кабинети са с нови чинове и маси, бели дъски и централно озвучаване. По всички предмети се осъществява мултимедийно обучение, което допринася за по-високо качество на учебния процес. Във връзка с часовете по информатика и информационни технологии има 5 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника и неограничен достъп до Интернет. Часовете по физическо възпитание и спорт са обезпечени с два физкултурни салона и една фитнес зала.

 

Директор

Юлия Начева

Юлия Начева

 

Зам. - директор УД

Яна Аврамова

Зам. - директор УД

Елена Юрукова

Елена Юрукова

 

Български език и литратура

Елена Юрукова

Малинка Мартинова

Лила Липчева

Десислава Йорданова

 

Немски език

Ели Стоименова

 

Английски език

Росица Капитанова

Радка Димова

Микаела Иванова

Цветанка Софрониева

Жана Рафаилова

 

Математика

Емилия Петкова

Веселка Георгиева

Стоян Минчев

Тонка Атанасова

 

Физика и астрономия

Тонка Атанасова

 

Информатика и
Информационни технологии

Силва Атанасова

Илка Кръстева

Мая Караджова

Ивайло Димитров

 

Ръководител на направление "Информационни, комуникационни технологии"

Ивайло Димитров

 

История и цивилизация

Еленка Евтимова

Захаринка Иванова

 

География и икономика

Юлия Начева

Славянка Новакова

 

Химия и
опазване на околната среда

Мария Бостанджиева

 

Биология и здравно образование

Мария Бостанджиева

Ели Стоименова

 

Философски цикъл

Яна Аврамова

Илиана Иларионова

 

Музика

Фатме Партанакова

 

Изобразително изкуство

Мария Джартова

 

Домашна техника и икономика

Мария Джартова

 

Технологии и предприемачество / Технологии

Анита Миткова

 

Физическа култура и спорт

Вангелия Гъдева

Жасмина Радева

Силвия Неделчева

Димитър Неделчев

 

Първи клас

Силвана Костова

Лилия Михайлова

Димитрина Горанова

Галинка Кашева

 

Втори клас

Станислава Николова

Силва Симеонова

Силвия Георгиева

Тошка Димитрова

 

Трети клас

Лидия Петрова

Ирена Четрафилска

Светла Топчиева

Иванка Петрова

 

Четвърти клас

Радослава Генчева

Веска Божилова

Станка Ангелова

Елена Симеонова

 

 

Учители - ПИГ - I клас

Виктория Димитрова

Захаринка Иванова

Павлина Проданова

Илиана Иларионова

 

Учители - ПИГ - II клас

Емилия Бързева

Благовеста Здравкова

Катя Мицева

Венета Василева

 

Учители - ПИГ - III клас

Цветанка Занешева

Силвия Крумкова

Дора Кръстева-Петкова

Мадлена Киякова

 

Учители - ПИГ - IV клас

Ралица Ичева

Венета Бонева

Зоя Димитрова

Виолета Димитрова

 

Педагогически съветник

Искра Желева

 

Психолог

Марта Козарева

 

Ресурсен учител

Гинка Тодорова

 

 

Администрация

Керанка Дойнова (счетоводител)

Соня Георгиева - (ИОТ)

Йорданка Спасова (ЗАС)

Лили Теодосиева (библиотекар)

Рени Цветанова (куриер)

 

Медицински фелдшер

Сия Атанасова

 

Хигиена и здраве

Стойна Христова

Татяна Кръстева

Венетка Зарева

Мариана Колева

Георги Георгиев

 

Работник поддръжка

Милчо Иванов