Прием в 118 СУ

 

  Приключи записването след втори етап на класиране за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година. Свободни места - НЯМА.

  

За Първи клас предлагаме целодневна форма на обучение, засилено изучаване на английски език, математика, обучение по информационни технологии, съвременно мултимедийно обучение с интерактивни дъски, работа по проекти, спортни секции - баскетбол, волейбол, шах, футбол, модерни и народни танци.

 

Прием първи клас

Заповед - План-прием в I клас за учебната 2018-2019г.

Критерии за прием в I клас за учебната 2018-2019г.

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2018-2019г.

Територии - 118 СУ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ I КЛАС

Заповед - Комисия от учители за класиране на документите и разпределение на ученици по паралелки - I клас за учебна 2018-2019г.

 - Ден на отворени врати на 13.04.2018г.

 ⇢ Граници на прилежащите територии на 118 СУ

 

 

Прием след завършен седми клас

⇢ Заповед - план-прием след завършен VII кл. за учебната 2018-2019г.

⇢ График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2018-2019г.

⇢ Заповед - училищна комисия по прием на документи в VIII клас - паралелка Софтуерни и хардуерни науки