Прием в 118 СУ

  

Прием в І клас за учебната 2023/2024 г.

Родителска среща за 1. клас за учебната 2023/2024 г. (по паралелки)

на  07.09.2023 г. от 18:00 часа

 Важно! За записване I клас

Заповед план-прием I клас

Презентация 1.клас

https://kg.sofia.bg/#/home 

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

⇢ Решение №101 СОС

⇢ Наредба за прием на ученици за първи клас 2022/2023

Разределение на район "Младост 1" по блокове

⇢ Граничещи райони на 118.СУ

⇢ Гранични-прилежащи-райони-1клас

⇢ Заявление за прием I клас

   За Първи клас предлагаме целодневна форма на обучение, засилено изучаване на английски език, математика, обучение по информационни технологии, съвременно мултимедийно обучение с интерактивни дъски, работа по проекти, спортни секции - баскетбол, волейбол, шах, футбол, модерни и народни танци.

 План-прием в осми клас  (след завършено основно образование) за учебната 2023/2024 година

 

СЪОБЩЕНИЕ !

  ВЪВ ВРЪЗКА С  ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ в 8.клас  в 118.СУ за уч.2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

 СЛЕД  V КЛАСИРАНЕ

 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

 В ПАРАЛЕЛКА ПРОФИЛ - 2943; Софтуерни и хардуерни науки – АЕ, ИЕ – няма свободни места

 В ПАРАЛЕЛКА ПРОФИЛ - 4462; Софтуерни и хардуерни науки – АЕ, ФЕ – няма свободни места


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПЛАН-ПРИЕМ 8 КЛАС !

Заповед план-прием 8 клас

 График на дейностите

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД - с кодове и балообразуване

Online кандидатстване след VII клас

Заявление за прием в 118 СУ.

План - прием 8 клас /след завършено основно образование/

За родителите