Профил на купувача

118 СУ „Академик Людмил Стоянов“ – гр. София е публична организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Елена Юрукова – зам.-директор: 02/874-00-29

Керанка Дойнова – гл. счетоводител, тел. 02/875-03-62

Данни за кореспонденция с 118 СУ „Академик Людмил Стоянов“ във връзка с възлаганите обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1750
ул. „д-р Стоян Чомаков” № 6
Тел: 02/874-00-29
Eлектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Официална страница на 118 СУ „Академик Людмил Стоянов“ в интернет: http://www.sou118.com
Работно време: 08.30 – 17.30 ч.

 

 


 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В 118 СУ „АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ”

 

I. Вътрешни правила

II. Предварителни обявления

 • Документация

III. Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

 •  Документация

IV. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

V. Публично оповестени конкурси

 

VI. Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

 •  ПП-2016-001/14.01.2016 г. Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 118 СУ „Академик Людмил Стоянов” съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и науката»”
  1. Публична покана - публикувана на дата 14.01.2016г.
  2. Документация - публикувана на дата 14.01.2016г.
  3. Протокол № 396-87/10.02.2016 - публикуван на дата 10.02.2016г.
  4. Договор № 2/10.02.2016 - публикуван на дата 10.02.2016г.
  5. Приложения: ценова оферта, декларация №1, декларация №2

VI. Преходни публикации

VII. Архив