Учебен процес за учебната 2022/2023 г..

Класно ръководство 1-12.клас

Графици начален курс

График за ученици ресурсно подпомагане

График за втори час на класа за среден и горен курс

График на часовете за консултации по предмети среден и горен курс

График спортни дейности 1-12 кл.

График контролни работи - горен курс

График контролни работи - среден курс

График класни работи - горен курс

График класни работи - среден курс

Занимания по интереси

Учебници 8-12.клас

 

 В 118.СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

        Обучението в 118.СУ е едносменно.

 Учениците от I до  IV клас  се обучават целодневно. За всеки клас се грижи екип от двама преподаватели – учител и учител целодневно обучение. Обучението по английски език и физическо възпитание и спорт се провежда от специалисти по съответния предмет.

  • Учениците от V до VII клас се обучават от високо квалифицирани преподаватели, чиято основна цел е да създадат образовани възпитаници на нашето училище. Учителите прилагат в своята работа мултимедийно обучение, което води до постигане на по-голяма заинтересованост към предмета и до постигане на по-високи резултати.
  •  Обучението на  учениците от VIII до XII клас се осъществява в паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Интензивно се изучава английски език в VIII клас, а втори чужд език от IX клас е немски или испански език.
  • В часовете по информационни технологии учениците изучават CorelDRAW, Adobe Photoshop, HTML, CSS и др. Теоретичните знания се свързват с практическото приложение. В часовете по уебдизайн учениците получават теоретични и практически знания в проектирането, изграждането и управлението на статични уеб страници. Училището разполага с 5 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника и неограничен достъп до Интернет.

 

         Учебната подготовка на учениците от гимназиалния курс е добър старт за тяхната реализация като студенти в България и чужбина.

 

 

Спортни секции и клубове, функциониращи в нашето училище

 


Баскетболен клуб


Волейболен клуб

Футболен клуб

 


Шахматен клуб


Модерни танци

Народни танци

 


Бойни изкуства

 

Инициативи

В нашето училище регулярно се провеждат различни инициативни - зелени училища, летни градски лагери, срещи с творци, организиране на изложби. Отбелязваме национанлните празници по паралелки, випуски или общоучилищно.

Инициатива на учениците ни е и проекта "Да направим нашето училище по-зелено".

 

Други

Конкурс за извънкласни дейности през учебната 2017-2018г. в 118 СУ: свали обява