Дневен режим

 

 

Целодневно обучение

  • Iа, Iб, Iв, Iг класове
  • IIа, IIб, IIв, IIг класове

Продължетелност на учебния час: 35 мин.
Учебните занятия започват в 08:20 ч.

  • IIIа, IIIб, IIIв, IIIг класове
  • IVа, IVб, IVв, IVг класове

Продължителност на учебния час: 40 мин.
Учебните занятия започват в 08:20 ч.

Сутрин: ЗП и УЧ/ЗИП и ИУЧ. След обяд: Самоподготовка, отдих и занимания по интереси.

 

Едносменно обучение

  • Vа, Vб, VвVг VIa, VIб, VIвVIг  VIIa, VIIб VIIв VIIг  класове 
  • VIIIа, VІІІ „б", IXa, Xа, XIa, XIIa класове

Продължителност на учебния час: 45 мин.
Учебните занятия започват в 08:00 ч.

 

 

График на продължителността на учебните часове в 118 СУ 

   
 I-II клас    III - IV клас    V - XII клас 1 час 08.00 – 08.45 ч. 45 мин.
1 час 08.20 – 08.55 ч. 35 мин. 08.20 – 09.00 ч. 40 мин. 2 час 08.55 – 09.40 ч. 45 мин.
2 час 09.05 – 09.40 ч. 35 мин. 09.10 – 09.50 ч. 40 мин. 3 час 09.50 - 10.35 ч. 45 мин.
  Голямо междучасие 20 мин. Голямо междучасие 20 мин.  Голямо междучасие 20 мин.
3 час 10.00 – 10.35 ч. 35 мин. 10.10 – 10.50 ч. 40 мин. 4 час 10.55 – 11.40 ч. 45 мин.
4 час 10.45 – 11.20 ч. 35 мин. 11.00 – 11.40 ч 40 мин. 5 час 11.50 – 12.35 ч. 45 мин.
5 час 11.30 – 12.05 ч. 35 мин. 11.50 – 12.30 ч. 40 мин. 6 час 12.45 – 13.30 ч. 45 мин.
6 час 12.15 – 12.50 ч. 35 мин. 12.40 – 13.20 ч. 40 мин. 7 час 13.40 – 14.25 ч. 45 мин.

Забележка: Малките междучасия са с продължителност по 10 минути, а голямото - 20 минути.

Ние градим бъдещето

Училището работи по редица проекти
сред които са УСПЕХ, "Обичам природата – и аз участвам";
и още много други. Четете тук.

Ние предлагаме специализирано обучение по:

Английски език

Английски език

В нашето училище обучението по английски език започва още в Първи клас. Под грижите на опитни преподаватели, децата усвояват езика бързо и лесно.

Математика

Математика

В нашето училище се осъществява засилена подготовка по математика съобразно общообразователната програма на Министерството на образованието и науката.

Уеб дизайн

Уеб дизайн

В часовете по уебдизайн учениците получават теоретични и практически знания в проектирането и изграждането на статични сайтове.

Гарфичен дизайн

Графичен дизайн

В часовете по информационни технологии се преподават основните принципи на графичния дизайн и работата с програми като CorelDRAW и Adobe Photoshop.