Съвети за родители

Уважаеми родители, Комуникацията с преподавателя на Вашето дете е от съществена важност за цялостния процес на обучението му. Пълноценната работа на всеки ученик е резултат от партньорството между преподавателя в класната стая и родителя - вкъщи. Тук Ви предлагаме няколко полезни съвета за това как бихте могли да направите по-успешна работата на Вашето дете през учебната година:

 

Отсъствия

Ако се налага детето Ви да отсъства, информирайте класния ръководител своевременно. Така класният ръководител ще знае, че то не отсъства безпричинно.

Свържете се с преподавател или съученици, за да получите информация за материала, върху който е работено и за поставените домашни работи.

Опитвайте се да подпомагате детето си при усвояването на пропуснатия учебен материал.

 

Консултации

Всеки преподавател провежда ежеседмично консултации по своя предмет. На тях той подпомага индивидуално всеки ученик, който има пропуски в знанията си. Провеждат се консултации един път в седмицата и работата с изоставащи ученици от начален курс - един път седмично.

Графиците с консултации са изнесени на информационното табло за родители в сградата на училището, но можете и да ги изтеглите онлайн.

 

Домашна работа

Всеки ден преподавателите в 118 СУ задават домашна работа на учениците. Целта е затвърдяване на наученото в час. Извършвайте постоянен контрол за качественото изпълнение на домашната работа. Осигурявайте спокойна, творческа атмосфера, в която детето Ви да работи.

 

Извънкласна дейност

Насърчавайте децата да участват в извънкласните дейности по спорт, танци, музика и чужди езици, които училището предлага с цел отделните личности да развиват индивидуалните си способности и да удовлетворяват творческите си потребности. Не забравяйте, че извънкласните дейности спомагат за стимулиране на социалните контакти между различните възрастови групи.

 

Родителски срещи

Информирайте се своевременно от родителското табло или нашия сайт за предстоящите събития в училището ни.

Посещавайте редовно родителските срещи, които организира 118 СУ или класния ръководител, за да сте запознати с детайлите по учебния процес, както и с всички възможности, които Ви предлага обучението при нас. Не се колебайте да потърсите преподавателите на Вашето дете, за да получите повече информация или да потърсите съвет. Запознайте се с графика за приемното време на родители от учители и класни ръководители. Това е възможност в самостоятелна и спокойна обстановка да разисквате теми, касаещи обучението и възпитанието на Вашето дете.

 

Насърчаване

Насърчавайте детето в работата му, радвайте се на плодовете на труда му и го мотивирайте. Помогнете му, също така да разбере, колко важно е когато се натъкне на проблем, само да се обърне към преподавателя за помощ, за да може наистина процесът на обучение да е взаимен и максимално ползотворен.

 

Контрол

Ежедневно проверявайте ученическата книжка (бележник) на Вашето дете, подписвайте се на определените места. Следете за редовното вписване на оценките и отсъствията в ученическата книжка (бележник) и търсете при нужда класния ръководител.

 

Информация по всички училищни въпроси можете да получите на сайта на училището, електронния дневник на класа в 118 СУ (за достъп се обърнете към класния ръководител) или на информационното табло за родители, поставено в остъклената част на сградата.

Препоръчваме на родителите да насърчават редовното носене на ученическа униформа, защото тя е част от индивидуалността на нашето училище.

Чест е да работиме заедно в името на бъдещето на учениците от 118 СУ. 

Ние градим бъдещето

Училището работи по редица проекти
сред които са УСПЕХ, "Обичам природата – и аз участвам";
и още много други. Четете тук.

Ние предлагаме специализирано обучение по:

Английски език

Английски език

В нашето училище обучението по английски език започва още в Първи клас. Под грижите на опитни преподаватели, децата усвояват езика бързо и лесно.

Гарфичен дизайн

Графичен дизайн

В часовете по информационни технологии се преподават основните принципи на графичния дизайн и работата с програми като CorelDRAW и Adobe Photoshop.

Уеб дизайн

Уеб дизайн

В часовете по уебдизайн учениците получават теоретични и практически знания в проектирането и изграждането на статични сайтове.

Математика

Математика

В нашето училище се осъществява засилена подготовка по математика съобразно общообразователната програма на Министерството на образованието и науката.