История на училището

118 СУ е основано през 1971 година като основно училище. Негов пръв директор е г-жа Гинка Йонкова, а зам. директор – г-жа Иванка Генова. Още от първата година възпитаниците на училището показват среден успех много добър 4,87.

1973 г.

Училището става ЕСПУ и има първи випуск горен курс. Назначен за заместник директор е г-н Димитър Калайджиев, който през 1979 година става директор.

1974 г.

На 6.II.1974 г. с указ на Народното събрание училището получава името “Людмил Стоянов”.

1976 г.

Първият випуск абитуриенти училището изпраща през 1976 година. Всички отличници на випуска са наградени за пълно отличие със златна значка и часовник, а учениците, завършили с успех от 5,50 до 5,98 – с грамоти и книги.

1978 г.

На 14.02.1978 година е организиран и изнесен първият концерт по случай патронния празник. По-късно това става традиция.

В училището редовно се организират фестивали на "Масовата политическа песен", "Художествената дейност", "Вечери на личното творчество", трудови дни, акции за събиране на вторични суровини, посещения на опери и филми, като масово се включват ученици, учители и родители.

1981 г.

Тържествено се отбелязва с концерт 10 годишния юбилей от създаването на 118 училище.

1983 г.

Като преподавател по математика е назначена г-жа Веселка Георгиева, която по-късно става зам. директор за горен курс. Тази длъжност тя заема до 2013 година, когато се пенсионира и напуска училище.

1985 - 1986 г.

В училището учат 2300 ученици в 72 паралелки. За обучението им отговарят 97 учители. В ХІ клас има 4 паралелки ЕСПУ и 4 паралелки УПК.

1986 г.

За директор е назначена г-жа Илка Ангелова с трима заместник директори: Веселка Георгиева – горен курс, Младенка Маринова – среден курс и Наташа Паризова – начален курс.

1994 г.

В училището се откриват предпрофесионални паралелки по хотелиерство, икономика и мениджмънт, банково дело, растителен дизайн.

1997 г.

Директор става г-жа Наташа Паризова, след като г-жа Илка Ангелова се пенсионира.

1998 г.

От 1998 година до днес директор на 118 СОУ е г-жа Юлия Начева. През същата година в училището се обучават 991 ученици от I до ХІ клас. Сформирани са паралелки с предпрофесионална подготовка по: растителен дизайн и екология; маркетингови комуникации, хотелиерство, банково дело, фирмена администрация, икономика и мениджмънт.

2000 - 2001 г.

През учебната 2000/2001 година броят на учениците намалява и преподавателският състав наброява 61 учители. Поради големия интерес към информационните технологии и чуждите езици се откриват две паралелки с профил "Природоматематически с интензивно изучаване на информатика, английски език и немски език" - прием след VІІ клас.

2002 г.

В горен курс се осъществява прием на още две паралелки по документи след VІІІ клас с профил "Технологичен".

В последните години в училището се обучават ученици в Технологичен профил с изучаване на Информационни технологии и Английски език (с прием след завършен VII клас).

2006 г.

Традиция в училището става провеждането на Коледни и Великденски състезания по английски език и математика.

2008 г.

През 2008 година се възстановява организирането и провеждането на тържествен концерт по повод патронния празник на училището.

2011 г.

На 25 март 2011 година с грандиозен концерт в залата на Военна академия се чества 40 години от основаването на 118 СОУ "Академик Людмил Стоянов".

 

2013 г.

Заместник директор учебна дейност Анжела Цветкова (2013-2014).

 

2014 г.

Заместник директор учебна дейност Яна Аврамова-Атанасова (2014-2018).

 

2016 г.

През месец март 2016 година с грандиозен концерт в залата на Военна академия се чества 45 години от основаването на 118 СУ "Академик Людмил Стоянов".

 

От 2016-2017 учебна година в училището се обучават ученици в профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език - немски език (с прием след завършен VII клас).

 


Възпитаниците на гимназията са специалисти в различни области:

Лекари – Мария Лилова, Мая Петрова, Росен Джибирски, Румяна Павлова, Станислав Ценов;

Актьори и режисьориСветозар Кокаланов, Андрей Слабаков, Силвия Първанова, Ернестина Шинова, Десислава Знаменова, Христо Шопов;

Юристи – Петя Стоянова, Павлина Кръстева; Районни съдии – Николай Енчев, Красимир Калушев, Вера Чочкова;

Историци – Маргарита Богунска, Галина Колева;

Служители на МВР – Димитър Методиев, Христо Минчев;

Политолози - Лили Богунска, Александър Кенаров;

Инженери – Христо Кондов, Надежда Шулева;

Икономисти – Таня Минголова, Николай Недев;

Микробиолози – Антонио Димитров, Виржиния Тошева и др.

Ние градим бъдещето

Училището работи по редица проекти
сред които са УСПЕХ, "Обичам природата – и аз участвам";
и още много други. Четете тук.

Ние предлагаме специализирано обучение по:

Гарфичен дизайн

Графичен дизайн

В часовете по информационни технологии се преподават основните принципи на графичния дизайн и работата с програми като CorelDRAW и Adobe Photoshop.

Английски език

Английски език

В нашето училище обучението по английски език започва още в Първи клас. Под грижите на опитни преподаватели, децата усвояват езика бързо и лесно.

Математика

Математика

В нашето училище се осъществява засилена подготовка по математика съобразно общообразователната програма на Министерството на образованието и науката.

Уеб дизайн

Уеб дизайн

В часовете по уебдизайн учениците получават теоретични и практически знания в проектирането и изграждането на статични сайтове.