• Учебен процес

  В 118 СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

  ⇢ прочетете повече

   

  Училищни проекти

   

  ⇢ всичко за проектите

   

  Дневен режим

  Детайлна информация за продължителността на часовете и междучасията по класове в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

  ⇢ информация

   

  Учебно време за 2018/2019 г.

  Всичко за ваканциите, неучебните дни и продължителността на сроковете.

  ⇢ четете тук

   

  Училищно настоятелство

   

  ⇢ прочетете повече

   

  Родителски срещи и ПС

  Информация за датите на родителските срещи през текущата учебна година, датите на педагогическите съвети и графици за консултациите.

  ⇢ четете тук

   

НЕУЧЕБНИ ДНИ

СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

На вниманието на всички ученици и родители

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 

 • 21.05.2019 г. /вторник/-провеждане на ДЗИ /БЕЛ/
 • 23.05.2019 г. /четвъртък/- провеждане на ІІ ДЗИ /АЕ/
 • 24.05.2019 г./петък/ -ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
 • 27.05.2019 г./понеделник/-ден,след провеждане на избори

Плакат