Второкласниците в училище

За второкласниците в училище е лесно и интересно

Малките ученици старателно учат уроците си, правят проекти, приготвят вкусни сандвичи, запознават се с интересни животни, моделират.


До тях са родителите, които им гостуват в клас.

в клас