Дарение

Учениците от 118 СУ събраха 1140 лева за 9-годишния Кристиян Георгиев Илиев,
който на 25 октомври е диагностициран с много агресивно злокачествено заболяване - Сарком на Юинг /бързо развиващ се тумор на костите/.

Молим всички, които желаят да продължат да даряват средства по следните сметки:

БАНКА ДСК ЕАД

ІBAN: BG74 ЅTЅA 9300 0024 851904 (лева)
ІBAN: BG71 ЅTЅA 9300 0024 8519 58 (евро)

BІC: ЅTЅABGЅF

Кристиян Георгиев Илиев