Честит първи учебен ден. С пожелания за вяра, птимизъм и успехи !

    Откриване на  новата учебната 2019/2020г. в 10:00 часа в двора на 118СУ