• Учебен процес

  В 118 СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

  ⇢ прочетете повече

   

  Училищни проекти

   

  ⇢ всичко за проектите

   

  Дневен режим

  Детайлна информация за продължителността на часовете и междучасията по класове в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

  ⇢ информация

   

  Учебно време за 2018/2019 г.

  Всичко за ваканциите, неучебните дни и продължителността на сроковете.

  ⇢ четете тук

   

  Училищно настоятелство

   

  ⇢ прочетете повече

   

  Родителски срещи и ПС

  Информация за датите на родителските срещи през текущата учебна година, датите на педагогическите съвети и графици за консултациите.

  ⇢ четете тук

   

Прием в І клас за учебната 2020/2021

Прием в І клас

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ОТ І ЕТАП

ЗА 1. /ПЪРВИ/ КЛАС

за учебната 2020/2021 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

    от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г.вкл.

    от 8:00 часа до 17:00 часа

    в сградата на 118.СУ / фоайе - І етаж/


/необходими документи за записване – оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група/

Забележка: на 04.06.2020 г. /четвъртък/ записването на приетите ученици в І клас ще бъде:
от 8:00 ч. до 12:30 часа, поради провеждане на ДЗИ в 118.СУ.