• Учебен процес

    В 118 СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

    ⇢ прочетете повече

     

    Училищни проекти

     

    ⇢ всичко за проектите

     

    Дневен режим

    Детайлна информация за продължителността на часовете и междучасията по класове в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

    ⇢ информация

     

    Учебно време за 2018/2019 г.

    Всичко за ваканциите, неучебните дни и продължителността на сроковете.

    ⇢ четете тук

     

    Училищно настоятелство

     

    ⇢ прочетете повече

     

    Родителски срещи и ПС

    Информация за датите на родителските срещи през текущата учебна година, датите на педагогическите съвети и графици за консултациите.

    ⇢ четете тук

     

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.